THỊNH TIẾN ĐẠT

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Chúng tôi chú trọng đến thành tích thông qua việc phát triển tiềm năng và nâng cao năng suất của nhân viên. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các cá nhân tài năng, cầu tiến, muốn làm việc trong một môi trường thử thách và thành công trong sự nghiệp cho một tổ chức luôn mang lại cho bạn các cơ hội phát triển bản thân và chuyên môn.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN

NHU CẦU TUYỂN DỤNG